سفارش تبلیغ
صبا
شــــــهدای روستای مکی(کوهسرخ کاشمر)


 

شهادت شهد شیرین رضای حق است.

شهادت عبارت تمام وکمال اعتماد و اعتقاد بخداست.

شهادت تکامل وجودی روح پرخروش و جوشش ،ولی در عین حال مطمئن و آرام شهید است.

شهادت ارث بزرگ اولیـاء خداست.

شهادت نهایت یک حماسه و ایثار است.

شهادت غایت آرزوی رزمندگان راه خداست.

شهادت فریاد رسای اسلام بر ظلم ظالمان است.

شهادت مایة عزت مسلمین است و شهید احیاء کنندة این معناست.

شهادت بهای زحمات ومشقات شهید است.

شهادت قد بلند کردن ،استواری و شکست ناپذیر است .

شهادت قتل در راه خداست.

شهادت مردن نیست بلکه حیاتی دوباره است.

شهادت بانک رحیل تشنگان وصل بخداست و شهید واصل به این معناست.

شهادت بشارت نابودی ظالمان و ستمگران است.

شهادت پیام آور عزت و فتح است.

شهادت اتمام حجت با کافران و ملحدان است .

شهادت فیض عظما و فضلی از جانب خداست.

شهادت وسیلة رسیدن به قرب حق تعالی و وعدة تخلف ناپذیر سبحانه تعالی و قرآن به مؤمنان است.

 

پس به امید آنروز یعنــی شهـــــــادت

برچسب ها : شهادت  , 
      

فاطمیه آمده آن همدم و مونس  /شمع می پرسد ز پروانه گل نرگس کجاست*

در عزای مادرت یابن الحسن یک دم بیا/تا نگویند این جماعت بانی مجلس کجاست*

یا رب الفاطمه بحق فاطمه اشفع صدر الفاطمه بظهور الحجه

شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه(س) بر همه شیعیان تسلیت.

برچسب ها : شهادت  , 
      


پیامهای عمومی ارسال شده