ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست     بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند       بس گوهر قیمتی که در سینه توست

 

خانواده های محترم ابراهیم زاده 

 

با نهایت تاسف در گذشت مرحوم مغفور شاد روان  

 

  محمد ابراهیم زاده

 

                 

را به شما و کلیه بیوت بسوگ نشسته تسلیت عرض نموده از پیشگاه
با عظمت حضرت حق برای آن تازه در گذشته طلب‌آمرزش و مغفرت
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

 

ما را در غم خود شریک بدانید.

 

 

 

          

 

 

 

برچسب ها : شهدا  ,